Aktuální výzvy - Dotace

Představení výzev na výzkum pod patronací Technologické agentury

V současné době podporuje Technologická agentura ČR (TA ČR) více než 1500 projektů aplikovaného výzkumu s ročním celkovým rozpočtem přes 4 miliardy korun. Podpora aplikovaného výzkumu, uplatnění výsledků vědeckého zkoumání v praxi a jejich komerční využití jsou mezi hlavními prioritami strategického směřování České republiky. A programy Technologické agentury mají na rozvoji těchto oblastí nezastupitelný podíl. Klíčovým nástrojem agentury pro tuto spolupráci je program DELTA, který podporuje projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, jejichž výsledky pomáhají konkurenceschopnosti obou zemí. Aktuálně byla vyhlášena [...]

OPZ: Nové dokumenty pro příjemce ve výzvách č. 43 a č 60 na další profesní vzdělávání:

Operační program zaměstnanost: Nové dokumenty pro příjemce ve výzvách č. 43 a č 60 na další profesní vzdělávání: Upozorňujeme, že byly zveřejněny nové dokumenty pro příjemce ve výzvách zaměřených na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady. Dokumenty jsou ke stažení na následujícím odkazu: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/nove-dokumenty-pro-prijemce-ve-vyzvach-k-dalsimu-profesnimu-vzdelavani/normal

MPO chystá spolu s ČMZRB bezúročné investiční úvěry

Prostřednictvím programu EXPANZE bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliard korun. Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů. Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech. Budou též přispívat k rozvoji sociálního podnikání. O bezúročné investiční úvěry, které poslouží [...]

POVEZ II opět spouští příjem žádostí

Úřad práce ČR sděluje, že 20. 3. 2017 byl obnoven příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020. Současná výzva je kolová, alokována je 1 mld. Kč, žádosti se nyní podávají v nové aplikaci na místně příslušný úřad práce. V rámci projektu POVEZ [...]

Podpora vybudování a provozu dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) další výzvu na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost. Vyhlášení výzvy “Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu” je plánované na 30. 11. 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádosti v červnu 2017. Podle informací uvedených v harmonogramu výzev OPZ by výzva měla podporovat budování a provoz, ale také transformaci a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina. Oprávněnými žadateli by měli být [...]

Program obnovy venkova z národních zdrojů opět startuje příjem žádostí

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od 18. 10. 2016 dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí, stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 30. prosince 2016 - do 12 hodin. V roce 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned několik druhů projektů. Na rekonstrukce [...]

MMR vyhlašuje národní dotace, díky kterým rozdělí žadatelům více než 1 mld. českých korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v rámci národních programů. Rozhodlo se tak vyjít vstříc žadatelům o dotaci a vyhlásit výzvy s výrazným předstihem; otevřel se příjem žádostí o dotaci pro rok 2017. Ministerstvo mezi regiony ČR rozdělí přes miliardu korun. V minulém roce byl zájem o národní dotace obrovský a letos tomu zřejmě nebude jinak. Příjem žádostí byl odstartován vyhlášením výzvy 17. 10. 2016 a 18. 10. 2016, bude ukončen 30. 12. 2016 – do 12 hodin. Do konce [...]