Podpora dalšího vzdělávání v oblasti Konkurenčního zpravodajství

Projekt OP VK CZ.1.07/3.2.04/05.0116

Projekt je také součástí Integrovaného plánu rozvoje města Brna – IPRM.

Projekt, jehož realizace byla zahájena 1.1.2014, se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu ve formě deseti vzdělávacích modulů, který pomocí nástrojů Konkurenčního zpravodajství (Competitive Intelligence) naučí absolventy efektivně předpovídat změny v okolí firem a tím výrazně zlepší jejich postavení na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání na trhu práce v Jihomoravském regionu, především řídící pracovníci středního managementu, analytici, jednatelé menších firem ale i budoucí OSVČ. Realizace projektu a následná komerční výuka bude probíhat v Brně.

Jedním z významných aspektů současného období je nárůst konkurence pravděpodobně ve všech ekonomických odvětvích a oborech. S tímto úzce souvisí rostoucí rivalita účastníků trhu a volba prostředků konkurenčního chování. Zásadní změny v konkurenčním chování se netýkají pouze globálních korporací, ale stále více i středních a dokonce i malých firem, působících na lokálním trhu. Schopnost obstát v konkurenčním prostředí tak závisí nejenom na kvalitě služeb, kvalitě výroby, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na schopnosti rychlého přístupu k informacím, schopnosti jejich správného vyhodnocení a na schopnosti vlastní obrany před konkurencí.

Cílem projektu je sofistikovaná podpora zvyšování konkurenceschopnosti domácích organizací cestou dostatečné ochrany citlivých informací a znalostí, dostatečné ochrany klíčových pracovníků a orientací v procesu získávání informací důležitých pro vlastní rozvoj. Naší snahou je vysvětlit problematiku aktivního průmyslového zpravodajství a současně problematiku možných strategií obrany.

Výuka CI je kombinována, s prezenčními vzdělávacími moduly doplněná s opakováním a prohlubováním získaných znalostí pomocí e-learningu. Propracovaný e-learning umožňuje využití časových mezer studentů a manažerů k samostudiu v jím zvoleném čase, nezávisle na místě a nabízí také možnost kontroly získaných poznatků.

Skladba modulů:

 1. Základní kurz konkurenčního zpravodajství
 2. Řízení a plánování jako výchozí prvek CI
 3. Získávání informací- sběr dat online
 4. Vytěžování (datamining) databází- praktické cvičení
 5. Primární výzkum a psychologický profiling
 6. Zpravodajská analýza a vytváření hypotéz
 7. Vytvoření podkladů pro rozhodování, profilů konkrétních konkurentů, jejich strategií a budoucích kroků
 8. Praktické Business War Games a Scenario Analyzes
 9. Systém včasného varování a ochrana obchodného tajemství
 10. Případové studie a další praktická cvičení

Přesný obsah vzdělávacích modulů zde.

Harmonogram:

 • Projekt byl zahájen 1.1.2014, byl vybrán realizační tým a také zahájená tvorba samotného vzdělávacího programu
 • Začátek klíčové aktivity 2 – Pilotní ověření vzdělávacích modulů bylo zahájeno v lednu 2015
 • Pilotní ověření programu bylo ukončeno v květnu 2015
 • Účast na pilotním ověření bylo zdarma a účastníci obdrželi po absolvovaní certifikaci
 • Výuka probíhala intenzivní formou, standardně o víkendu, ve specializovaných výukových prostorách na Sukové 4, Brno-střed s podporou výpočetní techniky a specializovaného softwaru a databází.
 • Profesní a kvalifikační předpoklady účastníků zde.

Další cyklus kurzů je naplánován na září 2016, v případě zájmu prosím kontaktuje projektového ředitele:

Ing. Miroslav Michalko, michalko@celkom.cz

Prostory ve vzdušné učebně nabízejí příjemnou, profesionální atmosféru a pomáhají navazovat vztah mezi lektorem s účastníkem:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek

„Komunikace bez obav…“