Cílová skupina je spíše než oborem vymezena především profesními a osobnostními předpoklady, které umožňují daným osobám vykonávat funkce specialistů CI.

Kvalifikační a profesní předpoklady účastníků

Výsledky výzkumu ukázaly, že od budoucích CI specialistů se vyžaduje vysokoškolské vzdělání, i když se nejedná o podmínku. Nejčastěji se jedná o IT zaměření, z velké části uváděli respondenti i jiné vzdělání, například ekonomické, knihovní, technické, elektrotechnické, právnické atd.

Profesní kompetence se vztahují ke znalostem účastníka o informačních zdrojích, přístupu k informacím, k jejich technologiím a managementu a také ke schopnosti využít tyto znalosti. Jde zejména o:

 • schopnost filtrovat a vyhodnocovat informace,
 • efektivní využívání informačních technologií,
 • efektivní spolupráci v manažerských týmech,
 • znalost oboru a všeobecnou znalost businessu.

Osobnostní předpoklady účastníků

Osobnostní kompetence představují přístup účastníka, schopnosti a hodnoty, které by mu umožnily efektivně pracovat a být přínosem pro jeho organizaci a to zejména:

 • schopnost vidět „velký obraz“, vidět v souvislostech,
 • schopnost vyhledávat partnerství v rámci firmy,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • schopnost týmové práce,
 • schopnost celoživotního učení,
 • schopnost vyrovnat se změnami a přijímat je jako výzvy.

Vlastní vzdělávání se bude skládat z:

 • přednášek
 • seminářů
 • cvičení (modelové situace apod.)
 • kontrolní testy nutné pro vstup do další úrovně vzdělávání
 • samostudium

Metodika výuky stojí na základním pilíři, jímž je komunikativní přístup. Prostředí pro smysluplně využitý čas na vzdělávacích aktivitách budou vytvářet vybraní lektoři vhodným výběrem právě takových cvičení, přístupu výkladu a úkolů, které jsou zajímavé, aktuální a o kterých budou účastníci přesvědčení, že je použijí ve své pracovní praxi a skutečných situacích. K úspěšným metodám nepochybně bude patřit i motivace účastníků, kterou lektoři podnítí tak, aby měli frekventanti radost z vynaloženého úsilí, dosažených cílů a pokroku. Hlavní faktor motivace bude aktivní zapojení se v jednotlivých fázích školení a samozřejmě zkušení a kvalifikovaní lektoři s profesionálním přístupem. Samotné prezentace budou probíhat formou interaktivního přístupu se zachováním individuálního přístupu.

Pro procvičení probírané látky jsou připravena jednotlivá cvičení s maximálním využitím aktivity účastníků a potenciálu lektora. V praxi bude také používána skupinová či párová forma plnění aktivit, ale i samostatné aktivity. Orientace na individualitu účastníků bude používána hlavně při dosažení cíle fixace a zapamatování si procvičeného tématu, kdy bude využíváno případových studií. Ať už při práci se skupinou, nebo jednotlivcem, bude jako osvědčená metoda použit tzv. „efekt aha“, neboli kladení cílených otázek, protože pokud přijde na správné řešení situace či úkolu účastník sám, získá tak vlastní zkušenost, na základě které si všechno mnohem lépe zapamatuje. Mezi pomůcky a použitou techniku bude zařazena mimo jiné powerpointová prezentace podpořená flipchartem.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek

„Komunikace bez obav…“