Koučink je v posledních letech dynamicky se rozvíjející obor, jehož hodnotu objevuje stále více a více korporací po celém světě. Především z pohledu mezinárodních organizací je koučink velice přínosný a našel si už své pevné místo. Je využíván jako jeden z hlavních nástrojů zvyšování efektivity. Je zaměřený na rozvoj osobnosti, nácvik nových dovedností a posílení týmové spolupráce. Kurzy mohou být otevřené nebo šité na míru (připravené na základě analýzy potřeb zadavatele a účastníků) a zaměřené na aplikaci získaných poznatků do praxe (akční plány, projekty v mezidobí tréninků, koučing na pracovišti).

Co to je?

Individuální proces mezi koučovaným a koučem, který uvolňuje potenciál koučovaného a umožňuje maximalizovat jeho výkon. Rozvíjí osobní, interpersonální a řídící kompetence, zlepšuje sebepoznání, zvyšuje sebevědomí, pomáhá budovat osobní image. Poskytuje podporu a zpětnou vazbu koučovanému.

Čistý koučink je metoda osobnostního i profesního rozvoje. Kouč vystupuje jako průvodce na cestě klienta za jeho cílem. Jedná se čistě o cíle klienta, nikdy ne cíle kouče. Kouč neradí, nehodnotí, nekritizuje ani nechválí, nevyjadřuje vlastní názor. Nemá vliv na okolí klienta. Pomáhá klientovi nalézat potřebné zdroje a nejlepší cesty ke splnění jeho cílů. Kouč není s klientem spojen jiným vztahem než kouč-klient.

Cílem koučování je pomoci klientům nalézat unikátní řešení jejich problémů prostřednictvím vlastního sebepoznání, intuice a využití vlastního potenciálu. Současně též pomáhá v nalézání vlastní cesty při řešení závažných situací jak v pracovním, tak soukromém životě v souladu s jejich individualitou, talentem a přáními. Nezbytnou součástí koučování je i podpora sebedůvěry.

Jak to probíhá?

 • vlastní zkušenost s trénovanou dovedností – „aha zážitek“
 • diskuse k dovednosti, výklad principů
 • trénink dovednosti, zpětná vazba, videotrénink
 • cvičení, modelové situace týmové i individuální, hry, výukové videofilmy
 • v malých skupinách cca 10 účastníků

Jednotlivé kurzy

Základy koučování

 • Možnosti využití koučinku ve firmě.
 • Podstata a principy koučování – co je to koučování a proč funguje.
 • Rozdíl mezi koučováním a ostatními technikami rozvoje lidí.
 • Kdo může koučovat – osobnost a způsobilosti kouče.
 • Hlavní dovednosti kouče
 • Postup při koučování a základní koučovací nástroje.
 • Ukázky a nácvik koučovacích rozhovorů.

Koučování jako styl vedení

 • Jak využít koučování v práci manažera.
 • Rozdíl mezi „klasickým“ a koučovacím stylem vedení.
 • Hlavní dovednosti manažera – kouče.
 • Základní koučovací nástroje a techniky.
 • Sjednávání cílů.
 • Motivování a poskytování zpětné vazby.
 • Využití koučovacího stylu v konkrétních manažerských situacích.
 • Koučování pracovních týmů.

Příprava interních koučů

 • Podstata a principy koučování.
 • Role interního kouče, mentora a trenéra ve firmě.
 • Rozdíl mezi koučováním a ostatními technikami rozvoje lidí.
 • Kdo může koučovat – osobnost a způsobilosti kouče.
 • Hlavní dovednosti kouče.
 • Základní koučovací nástroje a techniky.
 • Poskytování zpětné vazby koučem.
 • Ukázky a nácvik koučovacích rozhovorů.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek

„Komunikace bez obav…“