POVEZ II opět spouští příjem žádostí

POVEZ II opět spouští příjem žádostí

Úřad práce ČR sděluje, že 20. 3. 2017 byl obnoven příjem žádostí v projektu POVEZ II, který byl dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven. Důvodem byla snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020.

Současná výzva je kolová, alokována je 1 mld. Kč, žádosti se nyní podávají v nové aplikaci na místně příslušný úřad práce.

V rámci projektu POVEZ II je zaměstnavatelům umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení, dotace činí 85 % způsobilých nákladů, vyloučeni jsou zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hlavního města Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Zdroj: www.mpsv.cz

Share this post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *